בהתאם לתפיסות פיתוח קהילתיות המבנה הניהולי של הארגון מורכב ממבקשי מקלט ונציגות נשית מגוונת

מורן מקמל

נשיאת כבוד

איברהים עוראב מוסה

יו"ר הועד

ליים אלף

מזכירת הועד

מוחמד מוסה עבדאלאל

שקד רק